Bloczki Typu Joniec

Ogrodzenia z bloczków Joniec, Styrobud, Bruk -Bet gładkich jak i łupanych